Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: kecskemethy.stranky1.cz
MUDr. Zsolt Kecskeméthy, Ph.D., MBA

Něco o mně:Osobní stránka na adrese: kecskemethy.stranky1.cz

Něco o mně

Jen ve stručnosti:
 
  •  Vojenská lékařská akademie v Hradci Králové
  •  Atestace z Všeobecného lékařství
  •  Atestace z Urgentní medicíny
  •  Odborný asistent Jihočeské Univerzity České Budějovice 2006-2013
  •  Externě pozemná a letecká záchranná služba Jihočeského Kraje
  • Absolvent BATLS - Neodkladná péče v poli, /http://www.pmfhk.cz/BATLS1/index.htm
  •  Služební lékař Policie ČR
  •  Doktorantské studium na téma " Trombofílie v praxi a její  socio-ekonomické důsledky " 2008-2013 - titul Ph.D.
  • Absolvent CEMI /studium MBA/- Management ve zdravotnictví - 2014-2015. Téma kapitční platba, management a právní odpovědnost lékaře.