Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: kecskemethy.stranky1.cz
MUDr. Zsolt Kecskeméthy, Ph.D., MBA

Náhlé úmrtí při sportu:Osobní stránka na adrese: kecskemethy.stranky1.cz

Náhlé úmrtí při sportu

Náhlé úmrtí při sportu

 

Zsolt Kecskeméthy

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

 

 

Abstrakt

Článek poukazuje na  časté úmrtí mladých sportovců při sportovních kláních, příčiny úmrtí a možnosti předcházení.

Klíčová slova: úmrtí při sportu – náhlá kardiální smrt – anamnéza – prevence

 

Abstract

This article describe a frequent sportsman death during sport cometition´s, reason of sudden death and the possibilities of prevention.

Key words: death during sportmanship – sudden cardial death – anamnesis – prevention

 

 

Stále častěji jsme informováni  o tragických událostech, kdy zemře jinak dosud plně zdravý mladý sportovec během svého výkonu na fotbalovém trávníku či na ledě, nezřídka při cyklistice nebo běhu a dalších sportovních aktivitách. Zdá se, že proslulé pořekadlo "Sportem ku zdraví" přestává platit.

Viníkem této smrti je často  označen náhlé selhání krevního oběhu. Ve většině případů podkladem je  maligní srdeční arytmie, která často provází sportovní aktivity v situacích, kdy takto predisponovaný jedinec trpí předchozím onemocněním srdeční svaloviny, například kardiomyopatií, případně náhle vzniklou ischémií myokardu, tedy vznikem náhlého srdečního infarktu.

Do skupiny sportovců, u nichž dochází k nečekanému selhání životních funkcí během sportu, lze bezpochyby zahrnout i ty, kteří ke zvýšení své sportovní výkonnosti užívají anabolických látek, především pak steroidů. Je třeba vycházet z toho, že prostředky steroidního působení mají významné nežádoucí účinky na cévní systém v podobě zvýšené krevní srážlivosti.

 

Pojdme se blíže podívat na tuto problematiku. Co se vlastně stalo v poslední době?

Jen pár nejznámějších událostí roku 2009:

 

11. ledna - V pouhých šestadvaceti letech zemřel náhle německý atlet Rene Herms. Podle pitevní zprávy podlehl specialista na osmistovku virovému onemocnění srdce.

14. ledna - V úvodu zápasu francouzské třetí ragbyové ligy zkolaboval osmadvacetiletý hráč Feao Latu původem z Tongy. Lékaři už ale pouze konstatovali smrt. O několik hodin později informovala agentura Canadian Press o smrti mladého hokejisty. Šestnáctiletý Kristopher Meshake si při rozbruslení zlomil nohu. Při převozu do nemocnice ale nastaly komplikace v podobě krvácení. A ty se mu staly osudnými.

22. ledna - Třiadvacetiletý francouzský fotbalista Clément Pinault z druholigového týmu Clermont Foot zemřel čtyři dny poté, co ho doma postihl infarkt. Od té doby ležel v nemocnici v umělém kómatu.

5. února - Při závodu Kolem Kataru zemřel belgický cyklista Frederiek Nolf. Jednadvacetiletý závodník byl nalezen mrtvý ve svém pokoji. I když jeho otec odmítl pitvu, příčinou smrti byl s největší pravděpodobností infarkt. Pomoci už nebylo možné ani patnáctileté hokejistce z kanadského amaterského týmu Carleton Mustangs. Jessica Pickardová zkolabovala v poslední minutě exhibičního utkání. Výsledky pitvy nebyly zveřejněny.

19. února - Ve věku šestadvaceti let náhle zemřela polská kladivářka Kamila Skolimowská. Olympijská vítězka ze Sydney 2000 zkolabovala během přípravného kempu v Portugalsku. Příčinou smrti bylo podle pitvy ucpání plicní tepny.

5. března - Tragicky skončilo utkání reprezentace do 21 let mezi Německem a Švýcarskem. Německý házenkář Sebastian Faisst bez cizího přičinění zkolaboval, když běžel na bránu. Lékaři se jej marně pokoušeli hodinu přivést k životu. Dvacetiletý talentovaný hráč zemřel na selhání srdce.

 16. března - Šestnáctiletý irský fotbalista Oisin McGuinness zkolaboval při fotbalovém zápase svého školního týmu a následkům kolapsu podlehl. Ihned byl převezen do nemocnice, lékaři už ale tragédii nezabránili. Příčinou smrti byl syndrom náhlé srdeční arytmie.  

23. března - Během zápasu zemřel jednadvacetiletý anglický ragbista Leon Walker. Člen mládežnických reprezentací zůstal ležet bezvládně na hřišti po střetu se soupeřem. Podle listu Times si Walker pravděpodobně zlomil vaz.

25. března - Maďarská hokejová reprezentace přišla o třiatřicetiletého útočníka Gábora Ocskaye, jenž zemřel na infarkt. Opoře týmu Alba Volán ze Székesfehérváru již v minulosti lékaři diagnostikovali slabost srdečního svalu, nakonec mu ale povolili pokračovat v kariéře.

 

Corrado a spol. se věnovali v letech 1979 – 1999  populaci 12 – 35letých italských mužů a žen v počtu 1 386 600 osob, z nichž 112 790 byli sportovci kompetitivních sportů: 90 69o mužů a 22 100 žen. V celém souboru bylo během doby studie 300 náhlých primárně kardiálních smrtí, z toho jich bylo 55 u sportovců ( 50 u mužů a 5 u žen).

Nejvíce zastoupeným sportem byl fotbal, následovala košíková a plavání. Studie dospěla k závěru, že sport sám není příčinou, ale triggerem akutního zvratu kardiálního onemocnění, které se projeví náhle vzniklou maligní komorovou dysrytmií během fyzické námahy.

Ke kardiovaskulárním chorobám s tímto rizikem patří arytmogenní pravostranná kardiomyopatie, předčasná koronární srdeční choroba, kongenitální anomálie koronárních tepen; ty nejsnáze uniknou běžnému preventivnímu sportovnímu skríningu.

Studie z USA ( Williams a Chen, Los Angeles) doplňují hypertrofickou kardiomyopatii.

Ženy jsou zastoupeny podstatně menším relativním počtem.

 

Incidence náhlé smrti  v USA je  okolo 1/100 000 sportovců za rok, poměr Muži : ženy asi 10:1. Bylo zaznamenáno relativně více kardiomyopatií: jenom hypertrofických kardiomyopatií  jako příčina náhlé smrti je v Minnesotě 1 na 200 000 vysokoškoláků za rok.

 Relativní riziko náhlé smrti vrcholového sportovce proti běžné populaci do 35 let je asi 2,5.

 

Mezi nejčastější příčiny náhlé smrti s verifikovanou patologií patří:

Hypertrofická kardiomyopatie 22%

Arytmogenní dysplázie pravé komory 22,4%

Vrozené anomálie koronárních tepen 12,2%

Časné formy ICHS i z dyslipémií 18,4%

WPW

LQTsy + Brugada sy

Idiopatická dilatační kardiomyopatie

Myokarditída

Marfanův syndrom

Aortální stenóza

 

Jednou z dalších příčin náhlé smrti může být i komoce srdce. Představuje 12% náhlých sportovních úmrtí!!!

Nejčastější sporty, u kterých došlo k úmrti byly: 16x baseball , 4 x závodní hokej, 2 rekreační softbal,1x fotbal , 1x karate, 1x laktos. 12 z nich zkolabovalo ihned po úderu do hrudníku bez zjevné známky traumatu a nejprve se začalo probírat, teprve pak zkolabovali definitivně. U 19 z 25 byl okamžitý adekvátní pokus o resuscitaci. V sekčním nálezu nebyla jednoznačná příčina smrti. Takže se mohlo jednat o smrtelnou arytmii. Jednoznačným rizikem je úder do hrudníku. Na zvířatech bylo prokázáno, že nárazem na hrudník baseballovým míčem rychlostí 40 mil/hod lze vyvolat okamžitou fibrilaci komor.

 

O tom, jak předejít těmto úmrtím se radila Evropská skupina sportovní kardiologie i Italská /Lausaanská/ skupina a vzešel konsensuální návrh již v roce 2005. Týka se sportovců před 35 rokem života a k zjištění rizika klade důraz na získání  anamnézy a EKG.

Anamnesa je velmi podrobná a má zahrnovat tyto otázky:

 

         Zkolaboval jste někdy nebo omdlel během cvičení?

         Měl jste někdy pocit svírání na hrudi během cvičení?

         Vyvolal někdy běh svírání na hrudi?

         Měl jste někdy pocit svírání na hrudí, pískání a kašle, který by zhoršoval váš sportovní výkon?

         Léčil jste se někdy pro astma?

         Měl jste někdy křeče?

         Bylo vám někdy řečeno že máte epilepsii?

         Doporučil vám někdy někdo, abyste ze zdravotních důvodů zanechal sportu?

         Bylo vám někdy řečeno že máte vysoký krevní tlak?

         Bylo vám někdy řečeno že máte vysoký obsah cholesterolu v krvi?

         Máte obtíže s dýcháním nebo záchvaty kašle během-, nebo po sportovní činnosti?

         Byl jste někdy dušný při-, nebo po sportu?

         Bolelo vás někdy na hrudi při-, nebo po sportu?

         Cítil jste někdy náhlé bušení srdce nebo nepravidelnost (výpadky) tepu?

         Unavíte se rychleji při sportu než vaši soupeři či spoluhráči?

         Bylo vám někdy řečeno, že máte šelest na srdci?

         Bylo vám někdy řečeno že máte srdeční arytmii?

         Měl jste někdy jakékoliv problémy se srdcem?

         Měl jste během minulého měsíce závažné virové onemocnění (například myokarditídu, mononukleózu)?

         Bylo vám někdy řečeno že máte revmatickou horečku?

         Trpíte na alergie?

         Berete v současné době nějaké léky?

          Bral jste dlouhodobě nějaké léky během posledních dvou let?

 

 

Rodinná anamnéza

Zemřel někdo v rodině náhlou smrtí před 50. rokem věku?

Onemocněl někdo v rodině před 50. rokem věku

         opakovanými stavy bezvědomí ?

         záchvatovitým stavem křečí?

         tak, že se topil během plavání?

         závažnou arytmií?

         tak vážně, že musel mít operaci srdce ?

         tak, že má voperován pacemaker nebo defibrilátor?

Měl někdo v rodině před padesátkou nevysvětlitelnou autonehodu?

Má někdo v rodině Marfanův syndrom?

Zemřelo někomu v rodině náhlou smrtí dítě?

 

Fyzikální vyšetření

         Palpace pulsu na radiálních a femorálních tepnách (podezření na koarktaci aorty)

         Auskultace srdce: pravidelnost, frekvence, šelesty (systolický/diastolický), systolický klik

         Krevní tlak

         12 svodové EKG vleže v klidu

 

EKG vodítka k suspekci poruchy

         Hypertrofická kardiomyopatie: patologické Q , ploché ST, deprese ST,  T inverze nad 0,2 mV ,  osa QRS doleva

         Arytmogenní dysplázie PK: inverze T ve V1- V3, KES s morfologií bloku levého raménka, QS ve V1- V3, QRS >110 ms ve V1 – V3.

         WPW: krátké PQ, delta vlna

         Long QT syndrom: ve II nebo V5 dlouhé QT  zejména 5. minutu po zátěži.  U vlny.

 

Kdy vyšetřovat podrobněji před vrcholovou sportovní aktivitou?

         V rodinné anamnéze náhlá předčasná smrt, nebo srdeční choroba v časném věku

         V osobní anamnéze ověřené od rodičů, svědků, spoluhráčů: hypertenze, únavnost, zátěžová dušnost či oprese

         Při fyzikálním vyšetření: hypertenze, šelest, známky Marfanova sy., asymetrický či slabý puls na femorálních tepnách. Auskultace žádoucí vleže, vsedě i vstoje. Nesmíme zapomenout, že synkopa může být varovný příznak!

 

A závěr?

Ten lze shrnout do věty, že sportovní aktivita zvyšuje riziko náhlé smrti, protože námaha a psychický stres excesivně zvyšují riziko náhlé srdeční zástavy u osob, které mají skryté kardiální problémy.

Vyloučit suspektní hraniční nálezy dnes není vždy spolehlivě možné a taky poměr ceny efektu vyšetření zůstává sporný. Je obtížné diagnostikovat kardiální onemocnění mimo vrcholné výkony, takže teprve na  závodech vznikne nečekaně akutní a fatální kardiální příhoda, u níž je kardiopulmonální resuscitace často neúspěšná  Je třeba však vynaložit úsilí na záchyt patologických stavů a včas snížit zatížení jedince a tím ho uchránit před možnou smrtí. Důležitou součástí prevence je i důkladné doléčení běžných onemocnění, které zvyšují riziko následného poškození srdečního svalu.

 

 

Literatura:

Drábková, J., Malá,H.: Vádemékum novinek neodkladné péče, Grada, 1999, 224s/38-40/

 

Corrado D, Pelliccia A, Bjornstad HH et al.Cardiovascular pre-participation screening of young competitive athletes for prevention of sudden death: proposal for a common European protocolEuropean Heart Journal (2005) 26, 516–524

 

 Sudden Cardiovascular Death in Sport LAUSANNE RECOMMENDATIONS Under the umbrella IOC Medical Commission 10 December 2004. Preparticipation cardiovascular screening.

 

http://www.olympic.org/common/asp/download_report.asp?file=en_report_886.pdf&id=886

http://.lf2.cuni.cz/text-/Nahla smrt ve sportu.pdf

http://F:\sportovci\Smrt sahá stále častěji po mladých sportovcích – Sport_cz.mht

 

 

MUDr. Zsolt Kecskeméthy

ZZS JČK České Budějovice

kecske@tiscali.cz