Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: kecskemethy.stranky1.cz
MUDr. Zsolt Kecskeméthy, Ph.D., MBA

Osobní dotazník:Osobní stránka na adrese: kecskemethy.stranky1.cz

Osobní dotazník

OSOBNÍ DOTAZNÍK REZIDENTA
                                     
  FOTOGRAFIE              
       
    Jméno, popřípadě jména, příjmení a titul   
           
    Dřívejší příjmění liší-li se od stávajícího      
                               
           
           
    Datum narození   Státní příslušnost  
                                     
               
                                     
             
         
  Adresa místa trvalého pobytu / adresa místa pobytu u cizinců   PSČ  
                                     
         
  e-mail   Telefon  
                                     
     
   
  Kontaktní adresa  
                                     
  Vzdělání a kvalifikace  
                                     
    Druh školy Obor Rok ukončení Druh zkoušky  
  Střední - odborné          
  - vyšší odborné          
  - další          
  Vysokoškolské            
  Postgraduální            
  Kurzy, školení, stáže