Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: kecskemethy.stranky1.cz
MUDr. Zsolt Kecskeméthy, Ph.D., MBA

Přihláška:Osobní stránka na adrese: kecskemethy.stranky1.cz

Přihláška

Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
                                     
     
   
  Název zařízení s rezidečním místem  
                                     
     
   
  Název oboru  
                     
  Jméno, popřípadě jména, příjmení a titul    
                                     
             
  Datum narození          
                                     
         
  Dřívejší příjmení liší-li se od stávajícího   Státní příslušnost  
               
         
  Adresa místa trvalého pobytu / adresa místa pobytu u cizinců   PSČ  
                                     
         
  e-mail   Telefon  
                                     
         
  Kontaktní adresa   PSČ  
                                     
  Identifikační údaje o vyhlašovateli  
                                     
  Název vyhlašovatele        
               
         
  Sídlo vyhlašovatele   PSČ  
             
  Seznam příloh