Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: kecskemethy.stranky1.cz
MUDr. Zsolt Kecskeméthy, Ph.D., MBA

Rezidenční místo:Osobní stránka na adrese: kecskemethy.stranky1.cz

Rezidenční místo


        Výběrové řízení na rezidenční místo

 

MUDr. Zsolt Kecskeméthy s.r.o.,Jauriusova 515/4, Praha 4, 140 00

 vyhlašuje ve  smyslu

Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186 / 2009 Sb.

 

              výběrové řízení  na  jedno rezidenční místo lékaře  v oboru :

 

          Všeobecné praktické lékařství

 

Písemné přihlášky je možno doručit vyhlašovateli osobně po předchozí dohodě či poštou do 31. července 2018, na adresu MUDr.Zsolt Kecskeméthy, Nemocniční 378, Prachatice.  K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

 

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit :

absolventi-tky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství

či lékaři-řky ve specializační přípravě

 

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

- přihláška do výběrového řízení ( viz www.mzcr.cz , Vyhláška č. 186/2009 Sb.,     

   Příloha 1 -Přihláška.xls )

- osobní dotazník ( viz www.mzcr.cz  , Vyhláška č. 186/2009 Sb.,     

   Příloha 2 – Osobní dotazník.xls )  + 1 fotografie pasovéhoformátu

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ( ne starší 3 měsíců )

- výpis z  Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ( ne starší 3 měsíců )

- neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání VPL

- neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti

- neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné   způsobilosti, pokud ji získal

- přehled odborné praxe ( včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe )

 

Hodnotící kritéria:

- formální náležitosti:  úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového

   řízení

- vzdělání a kvalifikace,  jazykové znalosti

- odborné znalosti a dovednosti - práce s počítačem,  státní zkoušky ……

- osobnostní předpoklady

 

Způsob hodnocení uchazečů:

- hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo. 

 

Kontakty pro případné dotazy:  ordinacept1@seznam.cz

                                                   Tel:605 156411


Dotazníky na:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2018-_15659_3791_3.html


V Prachaticích dne 25.6.2018